Brukervilkår

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Quick Personnel AS samler inn og bruker personopplysninger.

Quick Personnel AS, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Quick Personnel AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du registrerer på din bruker på vår nettside. Quick Personnel vil behandle personopplysningene for administrasjon og oppfølging av jobbsøknader/jobbannonser, og vil kun utlevere personopplysninger til arbeidsgivere, og du kan velge selv hva du vil dele av opplysninger til arbeidsgivere.

Quick Personnel forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg og/eller din bruk av tjenesten så langt det ansees som nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser og/eller etterkomme anmodning fra offentlige myndigheter. For øvrig vil ikke Quick Personnel utlevere personopplysninger. Du kan kreve innsyn i personopplysninger som er registrert om deg, og kreve informasjonen oppdatert, rettet og slettet. Du kan henvende deg til behandlingsansvarlig «Quick Personnel AS» organisasjonsnummer 914 984 297, Tjuvholmen Allé 21 , team@qpnorge.no Quick Personnel vil lagre personopplysninger frem til brukeren sletter sin profil hos www.qpnorge.no eller henvender seg til behandlingsansvarlig for personopplysninger hos Quick Personnel.

Web-analyse

Quick Personnel samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Quickpersonnel.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Ansvar

Quick Personnel AS har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres av annonsører eller andre tredjeparter på Quick Personnel, gjennom våre mobilapplikasjoner og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold. Quick Personnel er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av tjenesten og en hvilken som helst tredjepart. I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Quick Personnel, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med bruk av www.Quickpersonnel.no. Quick Personnel er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap.

I den grad loven tillater det, vil Quick Personnel (1) fraskrive seg alle erklæringer og garantier,  (2) Ikke garantere jobb eller ansatte til brukere av tjenesten og (3) Ikke garantere at tjenesten vil fungere feilfritt

Sikkerhet

Quick Personnel tar fysiske og elektroniske forholdsregler for å beskytte personlig informasjon om medlemmer lagret i vår database, og vi begrenser tilgangen til  medlemsinformasjon til de ansatte som trenger tilgang til den for å utføre jobben sin (kundeservice og teknisk personell).

Quick Personell.no krypterer passord for å øke sikkerheten for medlemmene. Det er ditt ansvar å beskytte passordet ditt. Vi anbefaler at du benytter et passord som inneholder en variasjon av tall og store/små bokstaver, da det også er vanskeligere å “gjette” seg til. Med passordet ditt kan alle få tilgang til kontoen din, inkludert alle sendte og mottatte meldinger. Du bør også ta forholdsregler for å beskytte e-post kontoen din siden alle kan be om at passordet blir sendt til din e-postadresse. Dersom du lar noen andre bruke eller kontrollere din e-post konto vil personen også kunne få tilgang til din Quick Personnel konto. For å ytterligere beskytte din brukerkonto på Quick Personnel, bør du ikke bruke “Husk meg” funksjonen eller la nettleseren huske dine opplysninger på offentlige eller delte datamaskiner.

Selv om vi iverksetter tiltak for å forsøke å ivareta din personlige informasjon og ditt personvern, kan vi ikke garantere absolutt beskyttelse av personopplysninger dersom du frivillig eller uforvarende deler dine sider og informasjon med en uvedkommende tredjepart, eller som en følge av uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, for eksempel ved maskinvare- eller programvarefeil som kan kompromittere sikkerheten. Husk også å logge ut profilen din etter bruk av offentlige datamaskiner, som på bibliotek og lignende.

Quick Personnel vil aldri spørre etter passordet ditt. Hvis du opplever at noen ber deg om dette er det et forsøk på å lure til seg passordet ditt. Disse skal rapporteres inn på lik linje med brudd på reglementet, da disse utgjør en trussel for brukerne av nettsiden.

PROSEDYRER FOR Å GJENNOMGÅ DIN PERSONLIGE INFORMASJON OG AVMELDING

Du kan alltid kontakte oss dersom du ønsker å gjennomgå eventuelt Personlig informasjon vi har om deg. Av hensyn til ditt personvern og din sikkerhet, så vil vi kreve en bekreftelse på din identitet før vi gir ut noe informasjon.

Dersom du sletter brukeren din fra nettsiden så blir også all informasjon som vi har lagret om deg også slettet.

Endringer

Quick Personnel står fritt til å endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel og uten erstatningsansvar. Vi oppfordrer deg til jevnlig å lese vilkårene, slik at du er underrettet om eventuelle endringer i vilkårene.